FORTROLIGHEDSPOLITIK/GDPR

Mit navn er Anja Desirée Lykkeberg. Jeg er 4. års Spirituel Integrativ Krops- & Psykoterapeutstuderende på Tobias Skolen. Jeg har desuden i mere end 20 år arbejdet som journalist, forlags- og avisredaktør.

  •  

Værd at vide
Når du ringer eller skriver til mig med henblik på eventuelt at starte et forløb op hos mig, gemmer jeg dit telefonnummer og/eller e-mail samt dit navn. Samtidig opbevarer jeg de oplysninger, du giver mig på mail eller på anden vis. Hvis du vælger, at du ikke vil starte op hos mig, sletter jeg mails fra dig med det samme.

Journaloptegnelser
I løbet af terapiforløbet fører jeg journaloptegnelser over det, der kommer op i forløbet med henblik på at kunne støtte dig bedst muligt i din udvikling.

Det kan være:

– Oplevelser/ problematikker fra dit liv

– Drømme

– Mine overvejelser om videre forløb og grundproblematikker

– Mønstre og temaer, der udspiller sig i dit liv og i vores fælles rum

– Andet relevant, i forbindelse med forløbet

Andre henvendelser
Skriver du til mig på mail eller sms vedrørende mit virke som psykoterapeut eller eventuelt samarbejde eller andet, gemmer jeg dine mails/sms-beskeder en måned. På den måde kan jeg sikre mig, at jeg har oplysninger, der eventuelt skal bruges i et fremtidigt samarbejde. Ønsker du ikke disse gemt, kan du altid bede mig slette dem igen med det samme. 

Hvem har adgang til dine oplysninger?

Det er kun mig, der har adgang til dine oplysninger og de videregives ikke uden dit samtykke. Når jeg som en del af mit terapeutiske virke modtager supervision, så er alle klienter anonymiseret og både supervisor og medsupervisander har tavshedspligt.

Hvordan kan du få adgang til og opdatere dine oplysninger?

Du har ret til at få adgang til specifikke personoplysninger i din journal og sikre dig, at de oplysninger, jeg har indhentet omkring forløbet er korrekte. Du kan også sikre dig ved at spørge mig, om jeg har de rette oplysninger. Du har ret til at få overført dine oplysninger til en anden behandler/psykoterapeut eller andre, som du ønsker, skal have dine oplysninger.

Hvordan kan du sørge for, at jeg sletter dine oplysninger?
Du kan altid kontakte mig på anja.desiree@mail.dk og bede mig slette de oplysninger, jeg har om dig. Her er det vigtigt, at du specificerer, hvilke oplysninger, du ønsker slettet.