chok/traume terapi

Der er så mange forskellige grunde til at man vælger at gå i terapi. Fælles er dog, at noget ikke fungerer optimalt i ens liv og at de måder, man har forsøgt at løse sine udfordringer på, ikke har virket efter hensigten. 

Det kan være, du er stresset, det kan være du føler dig deprimeret, sorgfuld eller ked af det eller bare alt for alene i alting. Måske bliver du ofte bliver vred eller irriteret over ting, du ved ikke burde betyde så meget.
Du har måske kropslige symptomer. Hovedpine, migræne, træthed, ondt forskellige steder.

I nyere tid er der kommet meget mere forståelse for, hvor dybt alle ens ”hverdagssymptomer” går. Har man eksempelvis været så ”heldig” at pådrage sig tre traumetyper, øger man risikoen for en psykisk diagnose 19 gange, og har man fem traumetyper øges risikoen for en psykisk diagnose 192 gange. 

Internationalt arbejder man ud fra den såkaldte ACE undersøgelse. Resultaterne fra den undersøgelse var ganske opsigtsvækkende eftersom den var lavet på baggrund af et studie, der involverede 17.000 mennesker uddannede og fra gruppen, der tilhørte middelklassen og opefter. Resultaterne fra ACE påviste, at har man på en skala fra 1-10 en score på 4 og opefter øger man risikoen for eksempelvis kronisk lungesygdom med 390 %, for hepatitis med 240 %, depression med 460 % og selvmordsforsøg med 1220 %.   Det er voldsomme tal!

 

Tal der med al tydelighed viser, hvor graden af, hvad svære opvækstvilkår og traumatiske begivenheder gør ved os mennesker. I virkeligheden er størstedelen af de symptomer vi kæmper med – psykisk som fysisk – måske blot en måde for vores samlede organisme at sige: ”Jeg har brug for hjælp til at få forløst de traumer, jeg har pådraget mig … ”

Jeg har selv oplevet på egen krop, hvordan symptomer, spændingstilstande og deciderede smerter er forsvundet, når et traume stille og roligt er blevet mødt og forløst. Jeg siger bestemt ikke, at psykoterapi kan løse alle kroppens forskellige tilstande, men ofte kan man komme rigtig langt ved i fællesskab at finde ud af, hvor roden til tilstanden kommer fra og stille og roligt bringe det i ro og balance igen. Kroppen evne til selvhelbredelse er formidabel, hvis blot vi gør vores arbejde, for at den kan gøre sit arbejde …

Visse traumetyper kan forløses relativt hurtigt, og fra Tobias Skolen er vi blevet trænet i den såkaldte TGØK metode, udviklet af Lene Ince, der er i familie med EMR og EMDR. Metoden benytter sig af øjenbevægelser. Ved at styre øjenbevægelserne bevidst, kan man ligesom omkode et traume, så erindringen finder sit neutrale leje. Brugen af TGØK tager lidt længere tid end en normal terapisession, så der skal man normalt påregne et par timer.

Andre af de såkaldte udviklingstraumer og tilknytningstraumer tager længere tid, da de er indarbejdet i vores nervesystem over lang tid og derfor kræver, at der bliver arbejdet blidt, tålmodigt og langsigtet.